Contactează-ne
Elternservice

Viitoarele mame și tinerii părinții au adesea multe întrebări. Noi, la Topfer, vă suntem alături și suntem siguri că vă putem ajuta cu răspunsuri.

Contactați-ne: intreabaspecialistul@mamacare.ro

Planul de nutritie

Planul de nutriție Töpfer nu include doar cele mai recente descoperiri științifice, ci și experiența angajaților calificati, dintre care majoritatea sunt ei insisi părinți. Citiți aici care este hrana potrivita pentru copilul dumneavoastră în diferite perioade de dezvoltare.

Planul de nutritie

Declaraţia de confidenţialitate a datelor

Declaraţia de confidenţialitate a datelor pentru această ofertă online şi informaţii suplimentare referitoare la obligația de informare conform art. 13 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată

Această Declaraţie de confidenţialitate a datelor (versiunea: RGPD 1.0 din data de 23.05.2018) a fost întocmită de:

Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office München – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Protecţia datelor

Societatea Töpfer GmbH este responsabilă pentru această ofertă online, iar în calitatea noastră de furnizor de servicii electronice la distanță ne revine obligaţia de a vă informa la începutul vizitei dvs. pe pagina noastră de web într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu, despre natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal. Suplimentar trebuie să ne asigurăm că aveţi oricând posibilitatea de a accesa conţinutul acestei informări. Din acest motiv suntem obligaţi să vă informăm care sunt datele cu caracter personal colectate sau utilizate de noi. Datele cu caracter personal sunt toate informațiile privind o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată.

Noi punem un accent deosebit pe siguranţa datelor dvs. cu caracter personal şi pe respectarea legislației privind protecția datelor. Colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor cu caracter personal sunt reglementate de legi europene şi naționale în vigoare la momentul actual.

În Declaraţia de confidenţialitate a datelor de mai jos vă prezentăm modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal şi modul în care aveţi posibilitatea să luaţi legătura cu noi.

Töpfer GmbH
Heisinger Straße 6
D-87463 Dietmannsried
Nr. Registrul Comerţului: 441
Administrator: Susanna Gabler
Telefon: +49 8374 934-0
E-mail: info@toepfer-babywelt.de

Responsabilul nostru cu protecția datelor

În cazul unor întrebări suplimentare aveţi posibilitatea să luaţi legătura cu responsabilul nostru cu protecția datelor:
Sven Lenz
Deutsche Datenschutzkanzlei – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 50, D-87435 Kempten

E-mail: lenz@deutsche-datenschutzkanzlei.de

 1. Observații generale

Pentru o mai bună înțelegere am renunțat la diferențierile de gen masculin/feminin în cuprinsul declarației noastre de protecția datelor. În spiritul egalității de gen termenii respectivi sunt valabili pentru ambele genuri.

Termenii utilizaţi, ca de ex. „date cu caracter personal” sau „prelucrarea” acestora sunt utilizați în sensul articolului 4 din Regulamentul general UE privind protecția datelor (RGPD).

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor, prelucrate în cadrul acestei oferte online, cuprind date de agendă stocate (de ex. numele și adresele clienților), date contractuale (de ex. servicii prestate, numele persoanelor de contact, informații privind plățile), date de trafic (de ex. pagini de internet ale ofertei noastre online vizitate, interesul pentru produsele noastre) și date de conținut (de ex. menționări în formularul de contact).

„Utilizator“ include în acest caz toate categoriile de persoane în cauză afectate de prelucrarea datelor. Printre acestea se numără partenerii noști de afaceri, clienți, persoane interesate și alți vizitatori ai ofertei noastre online.

 1. Specific

Declaraţia de confidenţialitate a datelor
Vă asigurăm că toate datele colectate sunt prelucrate, salvate și folosite de către noi numai în contextul răspunsului la cereri și în scopuri interne pentru a putea să prestăm serviciile cerute de dvs. sau pentru a vă putea pune la dispoziție conținuturile solicitate de dvs.

Principiile în baza cărora se face prelucrarea datelor

Prelucrăm date cu caracter personal ale utilizatorilor numai cu respectarea condițiilor legale în vigoare în privința protecției datelor. Datele utilizatorilor vor fi prelucrate numai în cazul următoarelor situații permise de către lege:

 • pentru a putea presta serviciile noastre contractuale (de ex. pentru a prelucra cererile) și serviciile noastre online
 • prelucrarea datelor este cerută prin lege
 • în cazul în care avem încuviințarea dvs.
 • în baza intereselor noastre îndreptățite (însemnând interesul pentru analiză, optimizare, în procesul economic și pentru asigurarea securității ofertei noastre online în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. a RGPD, în special la măsurătoarea audienței, la realizarea profilelor în scopuri de publicitate și de marketing precum și pentru stocarea informațiilor de acces și de oferirea de servicii de către terți).

Dorim să vă arătăm unde sunt reglementate principiile în baza cărora se face prelucrarea datelor în RGPD:

Consimțământul Art. 6 alin. 1 lit. a. şi art. 7 RGPD
Prelucrarea pentru prestarea serviciilor noastre şi pentru îndeplinirea măsurilor contractuale Art. 6 alin. 1 lit. b. RGPD
Prelucrarea pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre juridice Art. 6 alin. 1 lit. c. RGPD
Prelucrarea pentru apărarea intereselor noastre legitime Art. 6 alin. 1 lit. d. RGPD

Transmiterea datelor către terţi

Transmiterea datelor către terţi se efectuează numai cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Transmiterea datelor utilizatorilor către terți are loc numai atunci când acest lucru este necesar de ex. în scopuri contractuale sau în baza intereselor noastre legitime în procesul economic efectiv care se derulează în firma noastră.

Dacă apelăm la subcontractori pentru a putea presta serviciile pe care le oferim, luăm măsurile legale potrivite precum și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să asigurăm protecția datelor personale conform reglementărilor legale care ni se aplică.

Transmiterea datelor într-o ţară terţă sau către o organizație internațională

Prin țară terță se înțeleg acele țări în care RGPD nu constituie o bază legală nemijlocită. În situația în care datele sunt transmise într-o ţară terţă sau către o organizație internațională.

Aici se înțeleg în principiu toate țările din afara U.E., respectiv a spațiului economic european. Se va avea în vedere să existe garanții potrivite sau corespunzătoare, că aveți drepturi pe care vi le puteți impune și că vă stau la dispoziție căi de atac efective.

Primiți o copie a garanțiilor corespunzătoare la următoarele link-uri:

Perioada de stocare a datelor dvs. cu caracter personal

Ne ghidăm după principiile economiei datelor și ale evitării colectării inutile a datelor. Asta înseamnă că salvăm datele dvs. pe care ni le-ați pus la dispoziție numai atâta vreme cât este necesar pentru a atinge țelurile numite mai sus sau pentru diferitele perioade de arhivare prevăzute de lege. Dacă țelul respectiv devine caduc sau după depășirea perioadelor prevăzute legal, datele dvs. vor fi șterse sau accesul la ele va fi suspendat automat după cum o cer reglementările legale.

În acest scop am dezvoltat un concept intern în firma noastră pentru a garanta această procedură.

Contactarea

Dacă ne-ați contactat prin email, telefon, fax sau printr-un formular de contact, înseamnă că sunteți de acord cu comunicarea electronică. În cadrul contactului cu noi vor fi consemnate datele cu caracter personal. Ce date vor fi consemnate în cazul completării unui formular de contact, acest lucru este vizibil din respectivul formular de contact. Datele dvs. vor fi transmise printr-o legătură securizată SSL. Datele comunicate de dvs. vor fi stocate exclusiv în scopul prelucrării cererii ca și pentru eventuale întrebări ulterioare.

Dorim să vă numim aici bazele de drept în virtutea cărora acționăm:

Prelucrarea pentru prestarea serviciilor noastre şi pentru îndeplinirea măsurilor contractuale Art. 6 alin. 1 lit. b. RGPD
Prelucrarea pentru apărarea intereselor noastre legitime Art. 6 alin. 1 lit. f. RGPD

Întrebuințăm un soft pentru întreținerea datelor clienților (sistem CRM) în baza intereselor noastre legitime (prelucrarea eficientă și rapidă a cererilor utilizatorilor). Sistemul este operat de către noi intern (inhouse). În acest fel nu are loc o transmitere a datelor către terți.

Dorim să vă avertizăm că emailurile pot fi citite sau modificate pe canalul de transmitere într-o manieră ilicită și inaparentă. Mai departe dorim să vă atenționăm că întrebuințăm un program de filtrare a emailurilor nesolicitate (filtre de spam). Filtrele de spam pot refuza emailuri dacă anumite caracteristici ale acestora vor fi identificate în mod fals ca denotând un spam.

Care sunt drepturile dvs.?

 1. Dreptul de a obține informații
  Aveţi dreptul de a obține în orice moment de la operatorul de date, informații gratuite cu privire la datele dvs. personale stocate. La cerere vă comunicăm în scris după prevederile legale în vigoare ce date cu caracter personal care vă privesc am salvat (arhivat). Acestea conțin de asemeni informații privind originea și destinatarul datelor dvs., precum și privind scopul prelucrării datelor.
 2. Dreptul la rectificare
  Aveți dreptul de a rectifica datele dvs. salvate la noi în cazul incorectitudinii acestora. Aveți dreptul de a cere limitarea prelucrării, de ex. atunci când se ivește o îndoială referitor la corectitudinea datelor dvs. cu caracter personal.
 3. Dreptul la blocare
  Mai mult, aveți dreptul la blocarea accesului către datele dvs. Pentru a garanta blocarea accesului către datele dvs. acestea trebuie păstrate în scop de control într-o bază de date la care accesul este blocat.
 4. Dreptul la ştergere
  Puteți, de asemeni, să cereți ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, câtă vreme nu există prevederi legale în sensul păstrării acestora. Dacă există o asemenea îndatorire, noi vom bloca accesul la datele ce vă privesc la dorința dvs. Dacă există prevederi legale în acest sens noi vom șterge datele dvs. cu caracter personal chiar dacă nu ne stă la dispoziție o cerere a dvs. expresă.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor
  Aveți dreptul să cereți din partea noastră să vă fie puse la dispoziție datele cu caracter personal transmise într-un format care să permite transmiterea către terți.
 6. Dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere
  Aveți posibilitatea de a vă adresa cu o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor.
  Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
  Promenade 27, D-91522 Ansbach
  Telefon: +49 981 53-1300
  Fax: +49 981 53-981300Puteți să deschideți formularul de plângere la autoritatea competentă (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht) deschizând următorul link: https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html
 7. Dreptul de a se opune
  Aveți în orice moment posibilitatea de a revoca dreptul de folosință asupra datelor dvs. în scop intern cu intrare în vigoare din momentul ulterior revocării. În acest scop este suficient să trimiteţi un e-mail la adresa datenschutz@toepfer-gmbh.de. Actul de revocare nu aduce însă atingere legalității proceselor de prelucrare pe care le-am inițiat anterior revocării. Neatinsă de actul de revocare rămâne prelucrarea datelor în scopul respectării tuturor celorlalte baze de drept, ca de ex. derularea contractului (vezi mai sus).

Protecția datelor dvs. cu caracter personal
Luăm măsuri de siguranță contractuale, organizatorice și tehnice corespunzătoare nivelului actual al tehnicii pentru a ne asigura că vor fi respectate prevederile reglementărilor legale privind protecția datelor și pentru a proteja datele prelucrate de noi împotriva manipulărilor accidentale sau intenționate, pierderii, distrugerii sau accesării din partea unor persoane neautorizate.

Printre măsurile de siguranță se numără mai ales transmiterea criptată a datelor între browser și serverul nostru. În acest scop este întrebuințată tehnica de criptare 128-bit-SSL (AES 128) Aceasta include şi adresa dvs. de IP.

Datele dvs. cu caracter personal sunt protejate astfel în următoarele puncte (extras):

 1. Prezervarea confidențialității datelor dvs. cu caracter personal
  Pentru a prezerva confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal stocate de către noi am luat diferite măsuri de control al posibilităților de accesare și prelucrare.
 2. Prezervarea integrităţii datelor dvs. cu caracter personal
  Pentru a prezerva integritatea datelor dvs. cu caracter personal stocate de către noi am luat diferite măsuri de control al posibilităților de introducere și transmitere a datelor.
 3. Prezervarea disponibilității datelor dvs. cu caracter personal
  Pentru a prezerva disponibilitatea datelor dvs. cu caracter personal stocate de către noi am luat diferite măsuri de control al operațiilor de disponibilizare a datelor.

Măsurile de siguranță folosite vor fi îmbunătățite continuu corespunzător evoluției tehnologiei. În ciuda tuturor acestor măsuri, din cauza naturii nesigure a internetului, nu putem garanta securitatea transmisiei de date a dvs. către oferta noastră online. Din această cauză fiecare transmisie de date a dvs. către oferta noastră online are loc pe riscul propriu.

Protecţia minorilor
Persoanele care nu au împlinit încă 16 ani nu ne pot pune la dispoziție informații personale decât cu consimțământul explicit al părinților sau tutorelui legal. Informații cu caracter personal ne pot furniza doar persoane care au împlinit 16 ani sau sunt mai în vârstă de 16 ani. Aceste date sunt prelucrate conform acestei Declaraţii de confidenţialitate a datelor.

Cookie-uri
Noi utilizăm cookie-uri. Cookie-uri sunt mici fișiere text stocate local în memoria intermediară a browserului dvs. de internet. Cookie-urile permit recunoașterea browserului dvs. de internet. Fișierele sunt utilizate pentru a ajuta browserul să navigheze prin oferta online și a putea utiliza toate funcțiile pe deplin.

Oferta noastră online utilizează: Browser Cookies

Controlul cookie-urilor de către utilizator
Browser-Cookies: Puteți seta toate browserele astfel încât cookie-urile să fie acceptate doar la cerere. De asemenea, se poate seta să fie acceptate doar cookie-urile ale căror pagini tocmai au fost vizitate. Toate browserele oferă funcții care permit ștergerea selectivă a cookie-urilor. Acceptarea cookie-urilor poate fi dezactivată complet, însă în acest caz trebuie luate în considerare limitări ale ușurinței de utilizare a ofertei online.

Utilizarea coolkie-urilor din partea furnizorilor terți
În oferta noastră online, furnizori terți utilizează [alte] cookie-uri prin inserarea de texte redacționale sau reclame (Third-Party-Cookies). Chiar și furnizorii terți se supun condițiilor severe de protecție a datelor, cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal.

Dezactivarea sau îndepărtarea cookie-urilor (Opt-Out)
Fiecare browser web oferă posibilități de a limita și șterge cookie-uri. Informații suplimentare în acest sens găsiți pe următoarele pagini de internet:

Serviciul de analiză web Matomo
Utilizăm serviciul software de analiză web Matomo (https://matomo.org/) pentru colectarea și stocarea datelor în scopuri de marketing și optimizare. Din aceste date se creează profiluri de utilizare sub pseudonim, iar aici se utilizează cookie-urile. Datele colectate cu tehnologia Matomo (inclusiv adresa dvs. IP anonimizată) sunt transmise serverului nostru și stocate în scopuri de analiză a utilizării, ceea ce servește la optimizarea ofertei online.

Informațiile create cu ajutorul cookie-urilor în profilul de utilizator cu pseudonim nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal și nu sunt coroborate cu datele cu caracter personal ale titularului pseudonimului. Dacă nu sunteți de acord cu stocarea și evaluarea acestor date în urma vizitării ofertei noastre online și doriți să refuzați pe viitor, puteți preveni utilizarea de cookie-uri, precum și participarea la urmărire.

Astfel puteți să vă setați browserul astfel încât să fiți informați despre utilizarea de cookie-uri și să decideți fiecare acceptare sau să excludeți acceptarea de cookie-uri în anumite cazuri sau în general. La neacceptarea de cookie-uri, funcționalitatea ofertei noastre online poate fi redusă.

Aveți posibilitatea de a refuza înregistrarea și analiza de date în scopuri de marketing și optimizare. În acest scop trebuie să faceți clic pe următorul link, pentru a vă stoca cookie-ul de dezactivare Matomo în browserul dvs.

„Setare casetă de selectare“: Vizita acestei oferte online de către dvs. este înregistrată momentan de către analiza web Matomo. Faceți clic aici pentru a refuza înregistrarea.

Serviciul de analiză web MyFonts Counter
Utilizăm MyFonts Counter, un serviciu de analiză web al MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, SUA. Pe baza prevederilor licenței este efectuată o procedură de urmărire a numărului de vizualizări al paginii, prin contorizarea numărului de vizite a ofertei noastre online în scopuri statistice, și se transmite către MyFonts. MyFonts colectează astfel date anonimizate.

Transmiterea de date se face prin activarea codului Java Script în browserul dvs. Pentru a preveni executarea codului Java Script de către MyFonts în general, puteți instala un blocker pentru Java Script (de ex. www.noscript.net).

Datele sunt transmise eventual într-o ţară terţă sau către o organizație internațională. Se va avea în vedere să existe garanții potrivite sau corespunzătoare, că aveți drepturi pe care vi le puteți impune și că vă stau la dispoziție căi de atac efective.

Primiți o copie a garanțiilor corespunzătoare la următoarele link-uri:

Informații suplimentare despre protecția datelor și despre cookie-urile utilizate găsiți pe internet, la  http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy

Utilizarea Google Maps
Utilizăm Google Maps pentru reprezentarea hărților și pentru realizarea planurilor de traseu. Google Maps este operat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prin utilizarea ofertei online vă declarați de acord cu înregistrarea, prelucrarea și utilizarea datelor colectate automat, precum și a datelor introduse de dvs. (inclusiv a adresei IP) de către Google, unul din reprezentanții săi sau furnizorii terți. Condițiile de utilizare pentru Google Maps se găsesc la următorul link:

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

Datele sunt transmise eventual într-o ţară terţă sau către o organizație internațională. Se va avea în vedere să existe garanții potrivite sau corespunzătoare, că aveți drepturi pe care vi le puteți impune și că vă stau la dispoziție căi de atac efective.

Primiți o copie a garanțiilor corespunzătoare la următoarele link-uri:

Detalii amănunțite cu privire la transparență și posibilitățile de alegere, precum și prevederile de protecție a datelor pot fi găsite la centrul de protecție a datelor google.de: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1

Newsletter
Dacă vă înregistrați la newsletter-ul nostru prin e-mail, vă sunt colectate date cu caracter personal. Aceste date sunt utilizate de către noi în scopuri publicitare proprii, sub forma newsletter-ului dvs. prin e-mail, în măsura în care v-ați dat acordul în mod explicit, după cum urmează:

Puteți renunța oricând la newsletter prin linkul special prevăzut în newsletter sau printr-un mesaj corespunzător către noi, la adresa de e-mail toepferchen_reply@toepferweb.de. După renunțare, adresa dvs. de e-mail este ștearsă imediat din lista de distribuire a newsletterelor și înscrisă într-un fișier blocat, pentru asigurarea revocării.

La urmărirea newsletterului, se înregistrează sub pseudonim comportamentul de utilizare. În acest caz este vorba despre următoarele date sub pseudonim: destinatar, destinatar minus bounces, destinatar în bucla de așteptare, destinatar sărit peste, rata unică de renunțare, renunțări unice, rata bounce, bounce (din care hard și soft bounce), rata unică de deschidere, deschideri unice, rata de deschidere, deschideri, rata unică de clic, clicuri unice, rata de clicuri, clicuri, rata unică efectivă de clicuri, clicuri pentru segmentarea grupelor țintă.

Pentru furnizarea newsletterului colaborăm cu un furnizor de servicii extern,
Inxmail GmbH
Wentzingerstr. 17
D-79106 Freiburg/GERMANY.

Datele dvs. cu caracter personal sunt transmise pentru expedierea newsletterului către Inxmail GmbH și prelucrate de către acesta exclusiv conform instrucțiunilor noastre.

Utilizarea de feed-uri RSS
Utilizăm feed-uri RSS pentru a vă informa în permanență despre temele actuale.

RSS este prescurtarea pentru „Really Simple Syndication“. Este vorba despre un standard pentru formatele mesajelor electronice. Pentru a putea utiliza feed-ul, aveți nevoie de un așa-numit „RSS-Reader“. Pentru toate sistemele de operare sunt oferite diverse programe RSS reader. Anumite browsere permit utilizarea de feed-uri RSS, fără a fi necesară instalarea unui alt program.

Transmiterea datelor cu caracter personal pentru derularea comenzii
Datele cu caracter personal colectate de noi sunt transmise în cadrul derulării comenzii către firma de transport însărcinată cu livrarea, în măsura în care acest lucru este necesar pentru livrarea mărfii. Transmitem datele plății către institutul de credit, în cadrul derulării plăților.

Modificarea prevederilor noastre de protecție a datelor
Ne rezervăm dreptul de a ne adapta ocazional declarația de protecție a datelor, pentru a corespunde în permanență cu cerințele legale actuale sau pentru a pune în aplicare modificările serviciilor noastre în declarația de protecție a datelor. Acestea s-ar putea referi, de exemplu, la introducerea de noi servicii. Pentru următoarea dvs. vizită, va fi apoi valabilă noua declarație de protecție a datelor.

Protecția mărcii
Fiecare denumire de firmă sau marcă menționată aici este proprietatea firmei respective. Denumirea de mărci și nume are loc în scopuri pur informative.

 1. Reglementări speciale pentru Rusia

Pentru utilizatorii cu domiciliul în Federația Rusă sunt valabile următoarele:

Serviciile de mai sus ale ofertei noastre online nu sunt prevăzute pentru cetățenii Federației Ruse, care au domiciliul în Rusia.

Dacă sunteți un cetățean rus cu domiciliul în Rusia, veți fi informat în mod explicit, că toate datele cu caracter personal, pe care ni le puneți la dispoziție prin această ofertă online, se supun exclusiv propriului dvs. risc și propriei dvs. răspunderi. În continuare vă declarați de acord, să nu ne considerați răspunzători pentru o eventuală nerespectare a legilor Federației Ruse.