tanácsadás szülőknek

Várandós kismamákban és fiatal szülőkben egyaránt gyakran felvetődik a kérdés: Hogy is működik majd? A biztos pont mi vagyunk, mi ismerjük a választ kérdéseitekre.

Írjatok bátran: szulosegitoszolgalat@topferbabavilag.hu

Táplálkozási terv

A Töpfer táplálkozási terve nemcsak a legújabb tudományos eredményeket foglalja magába, hanem a képzett alkalmazottainak tapasztalatait is, akik maguk is szülők. Itt olvashatod el, hogy milyen életszakaszban milyen táplálkozás a legjobb a baba számára.

Táplálkozási terv

Adatvédelem

A jelen online ajánlathoz tartozó adatvédelmi nyilatkozat és az Általános Adatvédelmi Rendelet (DSGVO) 13. cikkelye szerinti információadási kötelezettségre vonatkozó további adatok az érintett személy személyes adatainak rögzítése során

Jelen adatvédelmi nyilatkozat (Verzió: DSGVO 2018.05.23-i 1.0 verziója) készítője:

Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office München (Német Adatvédelmi Iroda, adatvédelmi iroda-München) – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Adatvédelem

Cégünk, a Töpfer GmbH felel jelen online ajánlatért és telekommunikációs szolgáltatóként a weboldalunk meglátogatása előtt kötelességünk Önt a személyes adatok felvételének és felhasználásának módjáról, mértékéről és céljáról precíz, transzparens, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyértelmű és egyszerű nyelven tájékoztatni. A tájékoztatás tartamának az Ön számára mindenkor elérhetőnek kell lennie. Ezért kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni arról, hogy mely személyes adatok kerülnek rögzítésre és felhasználásra. Minden olyan információ személyes adatnak minősül, melyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkoznak.

Rendkívül nagy hangsúlyt fektetünk az Ön adatainak biztonságára és az adatvédelmi jogi rendelkezések betartására. A személyes adatok felvételére, feldolgozására és felhasználására a mindenkor érvényes európai és nemzeti törvények vonatkoznak.

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk bemutatni Önnek, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és hogyan léphet velünk kapcsolatba:

Töpfer GmbH
Heisinger Straße 6
D-87463 Dietmannsried
Cégjegyzék sz.: 441
Ügyvezető: Susanna Gabler
Telefon: +49 8374 934-0
E-mail: info@toepfer-babywelt.de

Adatvédelmi megbízottunk

Adatvédelmi megbízottunkat kérdések esetén az alábbi elérhetőségeken érheti el:
Sven Lenz
Deutsche Datenschutzkanzlei – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 50, D-87435 Kempten

E-mail: lenz@deutsche-datenschutzkanzlei.de

 1. Általános

A jobb megérthetőség érdekében adatvédelmi nyilatkozatunkban eltekintünk a nemek közötti különbségtételtől. Az egyenrangúság jegyében a megfelelő fogalmak mindkét nemre vonatkoznak.

Az alkalmazott fogalmak, mint például „személyes adatok” vagy azok „feldolgozása” jelentésének tekintetében lásd az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (DSGVO) 4. cikkelyét!

A felhasználók jelen online ajánlat során feldolgozott adataihoz tartoznak az alapadatok (pld. az ügyfelek neve és címe), a szerződésre vonatkozó adatok (pl. igénybe vett szolgáltatások, ügyintézők nevei, fizetési információk), felhasználási adatok (pl. online ajánlatunkra vonatkozóan meglátogatott weboldalak, érdeklődés termékeink iránt) és tartalomra vonatkozó adatok (pld. a kapcsolattartási nyomtatványon megadott adatok).

„Felhasználó” alatt az adatfeldolgozás által érintett személyek valamennyi kategóriáját értjük. Ide tartoznak például az üzleti partnereink, az ügyfelek, az érdeklődők és online weblapunk egyéb látogatói.

 1. Speciális

Adatvédelmi nyilatkozat
Szavatoljuk, hogy az Ön által megadott adatokat csupán az Ön megkereséseinek lebonyolításával összefüggésben rögzítjük, dolgozzuk fel, tároljuk és használjuk fel, mind belső célokra mind pedig azért, hogy az Ön által lekérdezett szolgáltatásokat nyújtani tudjuk vagy pedig a tartalmakat rendelkezésre tudjuk bocsátani.

Az adatfeldolgozás alapjai

A felhasználók személyes adatait csak a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betartásával dolgozzuk fel. A felhasználók adatainak feldolgozása csak az alábbi törvényes engedélyek birtokában történik:

 • A szerződéses szolgáltatásaink (pld. megbízások feldolgozása) valamint online szolgáltatásaink nyújtása érdekében
 • Az adatfeldolgozás törvény általi előírása esetén
 • Az Ön beleegyezésével
 • Jogos érdekeink esetén (vagyis online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához gazdaságos üzemeltetéséhez és biztonságához fűződő érdek esetén az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikkely, 1. bekezdés, f. pont értelmében, különösen a hatótávolság felmérésekor, a profilok reklám-, vagy marketingcélból való létrehozása, valamint a hozzáférési adatok felvétele és harmadik szolgáltató által nyújtott szolgáltatások során).

Szívesen nyújtunk Önnek tájékoztatást arról, hogy a fenn található jogalapok hol vannak szabályozva a DSGVO-rendeletben:

Beleegyezés DSGVO-rendelet 6. cikkely, 1. bekezdés, a pont és 7.cikkely
A szolgáltatásaink nyújtásához és a szerződéses intézkedések elvégzéséhez szükséges adatfeldolgozás DSGVO-rendelet 6. cikkely, 1. bekezdés, b) pont
Szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozás DSVGO-rendelet 6. cikkely, 1. bekezdés, c) pont
Jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges adatfeldolgozás DSVGO-rendelet 6. cikkely, 1. bekezdés, , f) pont

Harmadik fél részére történő adattovábbítás

Harmadik fél részére történő adattovábbítás csak a törvény által előírtaknak megfelelően történik. A felhasználók adatait harmadik fél részére csak abban az esetben adjuk át, ha az például a szerződés céljainak teljesítése miatt szükséges, vagy az üzletvitelünk gazdaságos és effektív üzemeltetéséhez fűződő jogos érdek alapján.

Amennyiben a szolgáltatásunk nyújtásához alvállalkozó segítségét vesszük igénybe minden megfelelő jogi intézkedést foganatosítunk, valamint megfelelő technikai és szervezésbeli intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a személyes adatok védelméről a vonatkozó törvényes előírásoknak megfelelően gondoskodjunk.

Adattovábbítás harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, melyekben a DSGVO-rendelet jogilag közvetlenül nem érvényes. Ezen országok alapvetően az EU-n, ill. az Európai Gazdasági Közösségen kívül található valamennyi ország.

Harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás történik. Ennek során figyelembe veszik, hogy rendelkezésre álljanak megfelelő/alkalmas garanciák, érvényesíthető jogok és hatályos jogorvoslatok.

A megfelelő garanciák másolatát az alábbi linkeken találja meg:

Az Ön személyes adatainak tárolásának időtartama
Az adatok minimálisra szorításának és mellőzésének elveihez tartjuk magunkat. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott adatait csak addig tároljuk, amíg a fent megnevezett célok nem teljesülnek, vagy ahogyan azt a törvényhozó által előírt sokféle adattárolási határidők megkövetelik. Amennyiben az adott adat tárolásának már nincs célja, illetve a megfelelő határidők leteltét követően az Ön adatait rutinszerűen és a törvényes előírásoknak megfelelően zároljuk, ill. töröljük.

Ehhez egy vállalaton belüli koncepciót hoztunk létre, hogy biztosítsuk ezt az eljárást.

Kapcsolatfelvétel
Amennyiben Ön E-mailben, telefonon, faxon vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép kapcsolatba velünk, Ön egyetért az elektronikus kommunikációval. A velünk történő kapcsolatfelvétel során személyes adatokat rögzítünk. Az, hogy a kapcsolatfelvételi űrlapon milyen adatokat rögzítünk, a mindenkori kapcsolatfelvételi űrlapon látható. Az Ön adatainak átvitele SSL-titkosítással történik. Az Ön által megadott adatokat kizárólag a megkeresés feldolgozása, valamint, valamint az azt követő lehetséges kérdések céljából tároljuk.

E tekintetben szívesen tájékoztatjuk Önt a megfelelő jogszabályról:

A szolgáltatásaink nyújtásához és a szerződéses intézkedések elvégzéséhez szükséges adatfeldolgozás DSGVO-rendelet 6. cikkely, 1. bekezdés, b) pont
Jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges adatfeldolgozás DSVGO-rendelet 6. cikkely, 1. bekezdés, , f) pont

Jogos érdekeink (a felhasználói megkeresések hatékony és gyors feldolgozása) figyelembevételével az ügyféladatok kezelésére egy szoftvert használunk (CRM-rendszer). A rendszert a cégen belül mi üzemeltetjük. Ily módon nem kerül sor adatok harmadik fél részére történő átadására.

Szeretnénk felhívni arra a figyelmét, hogy az átviteli út során az e-maileket jogosulatlanul és láthatatlanul más személyek is olvashatják vagy módosíthatják. Ezért szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy a nem kívánt e-mailek kiszűrésére (spam-szűrő) egy szoftvert használunk. A spam-szűrőnek köszönhetően az e-maileket visszautasíthatjuk, amennyiben azokat bizonyos jegyek alapján a rendszer nem korrekt módon levélszemétként értékeli.

Milyen jogai vannak?

 1. Tájékoztatási jog
  Joga van ahhoz, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon az Önről tárolt adatokról. Megkeresésre az érvényes jog alapján írásban közöljük Önnel, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről. Ez magában foglalja adatainak eredetét és címzettjeit, valamint az adatfeldolgozás célját.
 2. Helyesbítési jog
  Lehetősége van arra, hogy helyesbítést kérjen a nálunk tárolt adatai helytelensége esetén. Ennek során kérheti az adatfeldolgozás korlátozását, például a személyes adatok valódiságának kétségbe vonása esetén.
 3. Zárolási jog
  Ezen kívül zárolhatja az adatait. Annak érdekében, hogy adatainak zárolását mindig figyelembe tudjuk venni, ezeket az adatokat ellenőrzés céljából egy zárolt fájlban kell tárolni.
 4. Törlési jog
  Ön kérheti személyes adatainak törlését is, amennyiben nem állnak fenn az adatok tárolására vonatkozó törvényi kötelezettségek. Amennyiben ilyen kötelezettség áll fenn, az Ön adatait kérésre zároljuk. A megfelelő törvényi feltételek fennállása esetén az Ön személyes adatait az Ön megfelelő kérése nélkül is töröljük.
 5. Adattovábbíthatóság joga Ön jogosult arra, hogy a nekünk továbbított személyes adatok rendelkezésre bocsátását olyan formátumban kérje, amely lehetővé teszi az adatok más szervnek való elküldését.
 6. Panasztétel joga a felügyelő hatóságnál
  Lehetősége van arra, hogy panasszal forduljon az adatvédelmi Felügyeleti hatóságok egyikéhez.
  Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
  Promenade 27, D-91522 Ansbach
  Telefon: +49 981 53-1300
  Telefax: +49 981 53-981300

  A Bajor Tartományi Adatvédelmi Felügyeleti Hivatal panaszbejelentő nyomtatványát az alábbi linken nyithatja meg: https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html

 7. Ellentmondási jog
  Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy a jövőre vonatkozóan visszamondja hozzájárulását adatainak belső célokra való felhasználásának tekintetében. Ehhez elegendő egy megfelelő e-mailt küldenie a datenschutz@toepfer-gmbh.de címre. Ezen visszamondás azonban nem érinti az általunk eddig elvégzett adatfeldolgozási folyamatok jogszerűségét. Mindez nem érinti továbbá a minden egyéb jogalap vonatozásában történt adatfeldolgozást, mint például a szerződés előkészítése (lásd fenn!)

Az Ön személyes adatainak védelme
A jelenlegi technikának megfelelően szerződéses, szervezésbeli és technikai biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az adatvédelmi törvények előírásainak betartását és hogy ily módon védjük meg az általunk feldolgozott adatokat a véletlen vagy szándékos manipulációktól, az adatvesztéstől, megsemmisüléstől vagy a jogosulatlan személyek általi hozzáféréstől.

A biztonsági intézkedésekhez tartozik elsősorban az adatok kódolt átvitele az Ön böngészője és a mi szerverünk között. Ehhez egy 128-bit-es SSL (AES 128) kódolási technikát alkalmazunk. Ez az Ön IP-címét is tárolja.

Ennek során az Ön személyes adatait a következő pontok keretein belül védjük (kivonat):

 1. Az Ön személyes adatai bizalmas jellegének megóvása
  Annak érdekében, hogy megőrizzük a nálunk tárolt személyes adatainak bizalmas jellegét, különböző intézkedéseket hoztunk a hozzáférés ellenőrzésére.
 2. Az Ön személyes adatai integritásának megőrzése
  Annak érdekében, hogy megőrizzük a nálunk tárolt személyes adatainak integritását különböző intézkedéseket tettünk az adattovábbítás és a bevitel ellenőrzésére.
 3. Az Ön személyes adatai rendelkezésre állásának megőrzése
  Annak érdekében, hogy megőrizzük a nálunk tárolt személyes adatainak rendelkezésre állását, különböző intézkedéseket tettünk a megbízás és a rendelkezésre állás ellenőrzésére.

Az alkalmazott biztonsági intézkedéseket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk. Ezen elővigyázatossági intézkedések ellenére az internet nem biztonságos természete miatt nem tudjuk garantálni a honlapunkra történő adatátvitelének biztonságát. Emiatt Önnek kell vállalnia a honlapunkra történő mindenféle adatátvitel során keletkező kockázatokat.

Kiskorúak védelme
A 16. életévüket még be nem töltött személyek személyes információkat csak abban az esetben bocsáthatnak rendelkezésre, ha azzal a nevelésre jogosultak nyomatékosan egyetértenek vagy a személyek betöltötték a 16. életévüket vagy annál idősebbek. Ezen adatok jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján kerülnek feldolgozásra.

Cookie-k
Cookie-kat alkalmazunk. A cookie-k olyan kis szövegfájlok, melyet lokálisan az Ön internetböngészőjének köztes tárolója tárol. A cookiek lehetővé teszik az internetböngésző újbóli felismerését. A fájlokat azért használják, hogy segítsenek a böngészőnek a weblapon történő navigálásban és hogy minden funkciót teljes egészében használni lehessen.

Weblapunk használja: Böngésző cookie-k

A cookie-k felhasználó általi ellenőrzése
Browser-Cookie-k: Minden böngészőt beállíthat úgy, hogy a cookie-kat csak rákérdezésre fogadják el. Be lehet állítani, hogy csak azok a cookie-k kerüljenek elfogadásra, melyek oldalait éppen meglátogatták. Minden böngésző kínál olyan funkciókat, melyek lehetővé teszik a cookie-k szelektív törlését. A cookiek elfogadása általában leállítható, de ebben az esetben számolni kell azzal, hogy a weboldal kevésbé lesz felhasználóbarát.

Harmadik fél cookie-jainak használata
Weboldalunkon külsős szolgáltatók szerkesztett szövegek vagy reklám bejátszása által [további] cookie-kat (Third-Party-Cookies) alkalmaznak. A személyes adatok tekintetében a külsős cégekre is szigorú adatvédelemjogi korlátozások vonatkoznak.

Cookie-k deaktiválása vagy eltávolítása (Opt-Out)
Minden webböngésző lehetőséget kínál a cookie-k korlátozására vagy törlésére. Erről további információkat az alábbi weboldalokon talál:

Matomo webelemző-szolgálat
A Matomo webelemző szolgáltató szoftverét használjuk (https://matomo.org/) abból a célból, hogy adatokat gyűjtsünk és tároljunk marketing-, és optimalizálási célokból. Ezekből az adatokból egy álnév alatt felhasználói profilokat hozunk létre, ehhez pedig cookie-kat használunk fel. A Matomo technológiával rögzített adatokat (beleértve az Ön anonimizált IP-címét) átvisszük a szerverünkre és a felhasználás elemzésének céljából tároljuk, amely a weblapunk optimalizálását szolgálja.

A cookie-k által az anonimizált felhasználói profilban létrehozott információkat nem használjuk fel arra, hogy Önt személyesen azonosítsuk és az anonimizált személy adatait nem társítjuk személyes adatokkal. Amennyiben Ön nem ért egyet azzal, hogy a weblapunk meglátogatása során keletkezett adatokat rögzítsük és kiértékeljük és ezt a jövőre vonatkozóan is fel szeretné tartani , Önnek lehetősége van arra, hogy a cookie-k alkalmazását és ily módon a Trackingban való részvételt megakadályozza.

Ehhez beállíthatja oly módon a böngészőjét, hogy az tájékoztassa Önt a cookie-k alkalmazásáról és egyenként dönthet azok elfogadásáról vagy pedig kizárhatja a cookie alkalmazását bizonyos esetekben vagy pedig állandóan is. A cookiek el nem fogadása esetén a weboldalunk bizonyos funkciói korlátozottak lehetnek.

Lehetősége van arra, hogy az adatok marketing- és optimalizálási célból történő rögzítését és elemzését megtagadja. Ehhez az alábbi linkre kell klikkelnie, hogy a Matomo deaktiváló cookie-ját tárolja a böngészőjében.

„Jelölőnégyzet elhelyezése“: Az Ön weblapon való látogatását jelenleg a Matomo-webelemzés rögzíti. Amennyiben ezzel nem ért egyet, klikkeljen ide:

MyFonts Counter webelemző szolgálat
A MyFonts Countert használjuk, amely a MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. cég webelemző szolgáltatása. A licencrendelkezések alapján Page-View-Trackingot végzünk, melynek során számoljuk weblapunk látogatóinak számát és azt továbbítjuk a MyFonts-nak. A MyFonts ennek során anonim adatokat rögzít.

Az adatok továbbadása az Ön böngészőjében található Java-Script-kód aktiválásával történik. Amennyiben szeretné megakadályozni a MyFonts Java Script kódjának kivitelezését, telepíthet egy Java- Script-blokkolót (pl. www.noscript.net).

Adott esetben harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra is sor kerülhet. Ennek során figyelembe veszik, hogy rendelkezésre álljanak megfelelő/alkalmas garanciák, érvényesíthető jogok és hatályos jogorvoslatok.

A megfelelő garanciák másolatát az alábbi linkeken találja meg:

Az adatvédelemről és a használt cookie-król további információkat az interneten talál az alábbi címen: http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy

A Google Maps alkalmazása
A térképek megjelenítéséhez és a megközelítés tervezéséhez a Google Maps-t használjuk. A Google Maps-t a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA üzemelteti. Ezen weboldal használatával Ön egyetértését adja az automatikusan rögzített, valamint az Ön által megadott adatok (beleértve az IP-címet is) Google, annak egy képviselője vagy harmadik fél általi rögzítéséhez, feldolgozásához, valamint felhasználásához. A Google Maps felhasználási feltételei az alábbi linken találhatóak:

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

Adott esetben harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra is sor kerülhet. Ennek során figyelembe veszik, hogy rendelkezésre álljanak megfelelő/alkalmas garanciák, érvényesíthető jogok és hatályos jogorvoslatok.

A megfelelő garanciák másolatát az alábbi linkeken találja meg:

A transzparencia és a választási lehetőségek, valamint az adatvédelmi rendelkezések tekintetében részletes információk a google.de adatvédelmi központjában találhatóak: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1

Hírlevél
Amennyiben feliratkozik az E-mail hírlevelünkre, személyes adatok rögzítésére kerül sor. Ezeket az adatokat saját reklámcélokra használjuk fel az Ön e-mailben kiküldött hírlevele formájában, amennyiben Ön ebbe nyomatékosan, az alábbiakban leírtaknak megfelelően beleegyezett:

A hírlevél kiküldését Ön a hírlevélben található, erre a célra szolgáló linken vagy egy megfelelő, a részünkre a toepferchen_reply@toepferweb.de címre elküldött e-mailben bármikor lemondhatja. A lemondást követően az Ön e-mail címét haladéktalanul töröljük a hírlevél-listánkból és az ellentmondás biztosításához felvesszük egy zárolt fájlba.

A hírlevél-követésnél a felhasználó szokásait anonim módon rögzítik. Ennek során a következő anonimizált adatokról van szó: címzett, címzett a visszapattanások nélkül, várakozólistán lévő címzett, átugrott címzett, Unique lemondási ráta, Unique lemondások, Bounce-Ráta, Bounces (ebből Hard- és Soft-Bounces), Unique nyitási ráta, Unique nyitások, nyitások, Unique klikkelési ráta, Unique klikkek, Klikkelési ráta, Klikkek, Effektív unique klikkelési ráta, klikkek a célcsoportok szegmentálásához.

A hírlevelek kézbesítésének tekintetében egy külső szolgáltatóval, az
Inxmail GmbH céggel
Wentzingerstr. 17
D-79106 Freiburg/NÉMETORSZÁG,
dolgozunk együtt. Az Ön személyes adatait a hírlevél kiküldéséhez továbbítjuk az Inxmail GmbH-nak, amely ezeket az adatokat kizárólag a mi utasításaink szerint használja fel.

Az RSS-Feeds használata
Az RSS Feeds-t azért használjuk, hogy folyamatosan tájékoztassuk Önt az aktuális témákról.

Az RSS rövidítés a „Really Simple Syndication“ kifejezést takarja. Itt egy elektronikus üzenetformátumról van szó. A Feed használatához egy ún. „RSS-olvasóra” van szükség. Valamennyi operációs rendszerhez különböző RSS-olvasókat kínálnak. Néhány böngésző lehetővé teszi az RSS-Feeds használatát anélkül, hogy további program telepítésére lenne szükség.

Személyes adatok továbbítása a rendelés lebonyolítása céljából
Az általunk rögzített személyes adatokat a szerződés lebonyolítása során a szállítással megbízott szállítási vállalatnak továbbítjuk, amennyiben az az áru szállításához szükséges. A fizetési adatokat a fizetés lebonyolítása során a megbízott pénzintézetnek továbbítjuk.

Adatvédelmi rendelkezéseink módosítása
Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatvédelmi nyilatkozatunkat időszakosan módosítsuk annak érdekében, hogy az mindig megfeleljen az aktuális jogi előírásoknak vagy a szolgáltatásainkban történt módosításokat az adatvédelmi nyilatkozatban is rögzítsük. Ez például új szolgáltatások bevezetését is érintheti. Amennyiben weboldalunk újra meglátogatja, ebben az esetben az új adatvédelmi nyilatkozat érvényes.

Márkavédelem
Valamennyi itt megnevezett cég vagy márkajel az adott cég tulajdona. A márkák és a nevek megnevezése csupán tájékoztatási célból történik.

 1. Oroszország – Különleges rendelkezések

Az Orosz Federáció területén élő felhasználókra a következők vonatkoznak:

Weboldalunk fent megnevezett szolgáltatásainak nyújtását nem az Orosz Federáció területén oroszországi lakóhellyel rendelkező állampolgárai számára terveztük.

Amennyiben Ön oroszországi lakóhellyel rendelkező orosz állampolgár, ezúton nyomatékosan tájékoztatjuk Önt arról, hogy valamennyi, a weboldalunkon keresztül rendelkezésünkre bocsátott személyes adat megadása saját kockázatra és felelősségre történik. Ezen kívül Ön egyetértését adja ahhoz, hogy Ön nem fog felelőssé tenni minket az Orosz Federáció törvényeinek esetleges be nem tartása miatt.