Център за родители
Elternservice

Бъдещите майки и младите родители често имат въпроси. Ние сме убедени, че можем да Ви отговорим.

Връзка с нас: +359 2 8581329, office@njpartners-bg.com („Ен Джей Партнърс“ ООД, България); +49 8374 934-222, elternservice@toepfer-babywelt.de (Töpfer GmbH, Германия)

Хранителен план

Хранителният план на Töpfer е съобразен не само с най-новите научни знания, но и с опита на неговите високо квалифицирани служители, повечето от които също са родители. Моля, прочетете тук какъв е оптималният хранителен режим на Вашето бебе за съответния етап от развитието му.
За хранителен план

„Природата е нашият модел за подражание“

„Природата е нашият модел за подражание“: за нас, като производители на биологични бебешки храни и натурална козметика за бебета, посоката в която вървим е устойчивостта. Ние се чувстваме отговорни към бъдещето, а нашият начин да изпълним това, е да се стараем да открием природните решения и да ги пренесем в нашите продукти. В същото време, като местна компания в Allgau, ние се чувстваме задължени да използваме ресурсите отговорно в хармония с природата, да ги пазим и да не ги разхищаваме, и да предпочитаме възобновяемите източници. В крайна сметка, решението за нашите продукти би трябвало винаги да бъде „естественото решение“. Спектърът от устойчиви действия  е много широк. Съвсем в началото ние се присъединихме към една инициатива, създадена от BDIH, “BIPS = BDIH Инициатива за практична устойчивост“, с цел да използваме тази работна рамка за нашата натурална козметика, да определим настоящото положение, да изведем целите, да ги преразглеждаме и актуализираме. За да бъде ефективна фирмената организация по отношение на опазването на природата, ние поощряваме екологичната осъзнатост у нашите служители чрез предоставянето на информация и обучителни курсове. Чрез използването на екологични технологии, ние намаляваме вредните ефекти за околната среда. Опаковъчният процес се подчинява на идеята за минимизация, като предпочитаме рециклируемите опаковъчни материали. С цел всичко това да бъде разбираемо, всичко отнасящо се до екологичността на продукцията, бива постоянно наблюдавано и официално документирано.